İskenderun Laboratuvar Müdürlüğünde Analizi Yapılabilen Eşyalar

08 Aralık 2022

İSKENDERUN LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ANALİZLERİ YAPILABİLEN EŞYALAR VE BUNLARA AİT GTİP POZİSYONLARI (TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİ KAPSAMINDA*)
 

 
BÖLÜMLER Açıklama
Gıda Fasılları 4.-23. Fasıllar
Gıda analizleri yapılmamaktadır.
Tuz; Kükürt; Topraklar Ve Taşlar; Alçılar, Kireçler Ve Çimento 25. Fasıl
25. Fasılda yer alan çoğu eşyanın XRD ile kristal yapı analizlerinin de yapılması gerekmektedir, bu nedenle bu tür eşyaların analizleri yapılamamaktadır. Ancak bazı eşyaların XRF ile elementel analizleri yapılarak, içerik olarak uyumlu olmaları durumunda sonuç verilmeye çalışılmaktadır.
Metal Cevherleri, Cüruf Ve Kül 26. Fasıl
2618-2621 yapılamamaktadır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler; Bitümenli Maddeler; Mineral Mumlar
 
27. Fasıl
2710.19 Tarife Pozisyonunda 2017/14 Sayılı Genelge kapsamında olan eşyaların GTİP tespiti yapılmakta olup, şüphe duyulan eşyalar olması durumunda analizleri yapabilecek olan diğer laboratuvar müdürlüklerine sevk edilmektedir.
2711.11- 2711.19 pozisyonlarının analizi yapılabilir (Diğer Pozisyonların Tümü Hariçtir)
İnorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin, Nadir Toprak Metallerinin Ve İzotoplarının Organik Veya İnorganik Bileşikleri 28. Fasıl
Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddelerin ve 2804, 2844 ve 2845 tarife pozisyonlarındaki maddelerin analizleri yapılamamaktadır.
Organik Kimyasallar 29. Fasıl
Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddelerin ve 2901, 2903 ve 2939 tarife pozisyonlarındaki maddelerin analizleri yapılamamaktadır. Ayrıca bazı maddelerin biyotemelli olup olmadığı da tespit edilememektedir.
2905.44 tarife pozisyonundaki Sorbitol’ün (D-Glusitol) Mannitol içeriği tespiti yapılamamaktadır.
Eczacılık Ürünleri 30. Fasıl
3002 analizleri yapılamamaktadır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Gübreler 31. Fasıl
Analizler yapılmaktadır.
Debagatte Veya Boyacılıkta Kullanılan Hülasalar; Tanenler Ve Türevleri; Boyalar, Pigmentler Ve Diğer Boyayıcı Maddeler; Müstahzar Boyalar Ve Vernikler; Cam Macunu Ve Diğer Macunlar; Mürekkepler 32. Fasıl
3201 tarife pozisyonunun analizleri yapılamamaktadır. Boyar maddelerin V sayılı listede olup olmadığı ya da CAS Numaraları ve yüzde (%) miktar tespitleri yapılamamaktadır.
3213 ve 32 15 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 33. Fasıl
Analizleri yapılamamaktadır.
Sabunlar, Yüzey-Aktif Organik Maddeler, Yıkama Müstahzarları, Yağlama Müstahzarları, Suni Mumlar, Müstahzar Mumlar, Temizleme Veya Bakım Müstahzarları, Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar Ve Benzerleri, Model Yapmaya Mahsus Her Türlü Patlar, "Dişçi Mumları" Ve Alçı Esaslı Dişçilik Müstahzarları 34. Fasıl
34.03 tarife pozisyonu hariç analizler yapılmaktadır.
3401, 3405 ve 3406 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir. *
Albüminoid Maddeler; Değişikliğe Uğramış Nişasta Esaslı Ürünler; Tutkallar; Enzimler 35. Fasıl
3506 tarife pozisyonunun analizleri yapılmaktadır. Ancak diğer 35. Fasıl pozisyonları gıda analizleri gerektirdiğinden analizleri yapılamamaktadır.
350610 tarife pozisyonu tahlile tabi değildir.*
Barut Ve Patlayıcı Maddeler; Pirotekni Mamulleri; Kibritler; Piroforik Alaşımlar; Ateş Alıcı Maddeler 36. Fasıl
Tahlile tabi değildir.*
Fotoğrafçılıkta Veya Sinemacılıkta Kullanılan Eşya 37. Fasıl
Tahlile tabi değildir.*
Muhtelif Kimyasal Ürünler 38. Fasıl
3801.20, 3811, 3814, 3817, 3821, 3823, 3824.60, 3824.81-3824.89, 3825, 3826 ve 3827 tarife pozisyonlarının analizleri yapılamamaktadır.
3818 ve 3822 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Plastikler Ve Mamulleri 39. Fasıl
3901.10 alt pozisyonları, 3901.20.10, 3901.40, 3902.90, 3905.99.10, 3906.90.30, 3907.61-3907.69 ve 3917.31 tarife pozisyonlarının analizi yapılamamaktadır.
İkincil ürün (geri dönüşümden) olup olmadığının tespiti yapılamamaktadır.
3917.40 ve 3922-3926 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya 40. Fasıl
Bazı tarife pozisyonlarında yer alan kullanım yeri tespitleri yapılamamaktadır.
4009-4017 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler 41. Fasıl
41. Fasıl analizleri yapılamamaktadır.
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) 42. Fasıl
Tahlile tabi değildir.*
Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 43. Fasıl
Tahlile tabi değildir.*
Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya; Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası 44. Fasıl
Ağaç türü, cinsi vb. tespiti yapılamamaktadır.
4405, 4410 ve 4411 tahlile tabidir.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları Ve Geri Kazanılmış Kağıt Veya Kağıt Ve Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar); Kağıt, Karton Ve Mamulleri 47. Fasıl
Sodalı, sülfatlı, sülfitli ve mekaniksel odun hamurunun ayırımı ile geri kazanılmış kağıt ve kartonlardan elde edilip edilemediğinin tespiti yapılamamaktadır.?
47. Fasıl analizleri yapılamamaktadır.?
 
Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya 48. Fasıl
Elyafın mekanik, kimyasal sülfat, sülfit ve sodalı olarak elde edilen kağıt karton ile geri kazanılmış kağıtlardan elde edilip edilmediğinin tespiti yapılamamaktadır.
4801, 4802, 4804, 4805, 4810 ve 4811 tahlile tabi eşyalardır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
İpek 50. Fasıl
Menşei tespiti yapılamamaktadır.
5004-5007 tarife pozisyonları tahlile tabidir.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve Dokunmuş Mensucat 51. Fasıl
Kılların cinsi tespit edilememektedir.
5106-5113 tahlile tabidir.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Pamuk 52. Fasıl
Telef, ditme, döküntü olup olmadığının tespiti yapılamamaktadır.
5201 ve 5202 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler;
Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat
53. Fasıl
Döküntü olup olmadığının tespiti yapılamamaktadır.
5301-5305 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Sentetik Ve Suni Filamentler, Şeritler Ve Benzeri Sentetik Ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler 54. Fasıl
Astarlık, döşemelik ve perdelik ayrımı yapılamamaktadır.
Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler 55. Fasıl
Tüm tarife pozisyonlarının tespiti yapılmaktadır.
Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya 56. Fasıl
5602-5605, 5607 tarife pozisyonlarının tespiti yapılmaktadır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Halılar Ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları 57. Fasıl
Tahlile tabi değildir.*
Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela, Duvar Halıları; Şeritçi Ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler 58. Fasıl
Tüm tarife pozisyonlarının tespiti yapılmaktadır.
Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Maddelerden Mensucat; Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya 59. Fasıl
59.03 pozisyonundaki sıvanmış, emdirilmiş, lamine edilmiş, mensucat içindeki mikro küresel taneciklerin olup olmadığı tespit edilememektedir.
5901, 5904, 5905, 5908-5910 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Örme Veya Kroşe Eşya 60. Fasıl
Tüm tarife pozisyonlarının tespiti yapılmaktadır.
61.-67. Fasıllar 61.-67. Fasıllar
Tahlile tabi değildir.*
Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya 68. Fasıl
Amyant tespiti yapılamamaktadır.
6806, 6814 ve 6815 tahlile tabidir. XRD ile mineral türü tespiti gereken eşyaların analizi yapılamamaktadır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Seramik Mamülleri 69. Fasıl
6902, 6903, 6907 ve 6908 tarife pozisyonları tahlile tabidir. Eşyaların XRF ile yapılan analizlerinin sonuçları beyan ile uyumlu ise değerlendirme yapılmaktadır.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Cam Ce Cam Eşya 70. Fasıl
Cam seramiği ve opal cam olup olmadığının tespitleri ve 0oC ile 300oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyenler ile ilgili analizler yapılamamaktadır.
7001, 7002, 7006-7011, 7014 ve 7016 tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya
 
72.-73.-74.-75.-76. Fasıllar
Bu fasıllarda yer alan tahlile tabi eşyaların analizleri yapılabilmektedir. Ancak 72. Fasılda geçici süre ile Bor (B) katkılı ürünlerin analizi yapılamayacaktır.
Mevcut OES cihazında Kurşun (Pb), Çinko (Zn) ve Kalay (Sn) matrisli metotlar bulunmadığından          78. Fasıl, 79. Fasıl ve 80. Fasılın analizleri yapılamamaktadır.
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya 81. Fasıl
XRF ile yarı kantitatif olarak analizleri yapılmaktadır.
 
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı 90. Fasıl
9001.40 ve 9001.50 tarife pozisyonları tahlile tabidir.
Diğer tarife pozisyonları tahlile tabi değildir.*
 

* Tahlile tabi eşya listesinde yer almayan eşyaların analizlerinin yapılabilirliği ile ilgili Laboratuvar Müdürlüğü ile görüşülmelidir.

Not: İstisnai durumlarda analizleri yapılamayan numuneler Gümrük Yönetmeliği 201. Madde -1 ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2012/37 Sayılı Genelgesi gereğince diğer gümrük laboratuvarlarına sevk edilir.