İskenderun TASİŞ Yeni Hizmet BinasındaBakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılamasına ilişkin 18/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı kararname eki Karar'ın 3. maddesine göre  Doğuakdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısında bulunan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adının İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve İskenderun'a taşınması kararlaştırılmış, bu karara istinaden 02.03.2015 tarihinden itibaren İskenderun İlçesi Denizciler Mah. 109 Sok. Bina No:2 (Kapatılan Denizciler Belediye Hizmet Binası) adresinde yeni hizmet binasında faaliyete başlamış olup, telefon ve faks numaralarında değişiklik olmamıştır.Yeni Hizmet Binasında İhale Salonu da mevcut olup, İhaleli satış işlemlerine dair ihaleler kendi salonumuzda gerçekleştirilecektir.