Bağlantı İdarelerimiz

12 Mart 2024
 
Müdürlük Kuruluş ve Tarihçe Bağlantı Müdürleri İletişim Bilgileri
Antakya Gümrük Müdürlüğü

26/11/1957 tarihinde itibaren faaliyetine başlayan Antakya Gümrüğü 15/05/1981 tarihli, 68 sayılı Genelge ile İdare Memurluğundan Başmemurluğa, 08/04/1987 tarihinde 2’nci sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne, 29/11/1992 tarihli, 21420 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği’nin 1 No’lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ile 1’nci sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir.
Doğan Ersin ERÇELİK
Gümrük Müdür V.
Telefon : 0(326) 285 60 03  /  0(326) 285 60 04
Faks : 0(326) 285 60 05
E-mail : iskantgum@ticaret.gov.tr
KEP : antakyagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  antakyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : Karaali Beldesi - İskenderun yolu Üzeri 12.km  Antakya / HATAY
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Cilvegözü Sınır Kapısı 04.09.1953 tarihli 4/1407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla açılarak Gümrük Başmemurluğu olarak  faaliyetine başlamış ve artan iş hacmine paralel olarak 1975 yılından itibaren 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne yükseltilmiştir. Cilvegözü Sınır Kapısı ülkemizin Ortadoğu’ya açılan sınır kapılarından biridir. Yusuf DEĞİRMENCİ
Gümrük Müdürü
 
Telefon : 0(326) 432 30 53  /  0(326) 432 31 20
Faks : 0(326) 432 30 68
E-mail : iskclvgm@ticaret.gov.tr
KEP : cilvegozugumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  / cilvegozugumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : Cilvegözü Sınır Kapısı  Reyhanlı / HATAY
 
İsdemir Gümrük Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; 10.03.1981 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü fabrika sahasında Transit Gümrük Müdürlüğü olarak kurulmuştur. Müdürlüğümüzün ismi 09.11.1990 tarihli 20689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İsdemir Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 01.07.1998 tarihli, 23389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne erişmiştir.   
Mehmet ŞENSOY
Gümrük Müdürü
Telefon : 0(326) 758 30 00  /  0(326) 758 30 02
Faks : 0(326) 758 59 02 / 0(326) 614 00 20
E-mail : isdemir.gm@ticaret.gov.tr
KEP : isdemirgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  isdemirgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : İskenderun Demir ve Çelik Fabrika Sahası Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1  Payas /Hatay
İskenderun Gümrük Müdürlüğü

İskenderun Gümrük Merkez İdaresi olarak kurulan Müdürlüğümüz Hatay'ın Fransızların elinde bir Suriye sancağı olarak kalmasından sonra 30.06.1939 tarihinde anavatana ilhakı ile İskenderun Gümrük İdaresi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 01.07.1998 tarihli, 23389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne erişmiştir. Ömer KURU
Gümrük Müdürü
Telefon : 0(326) 614 00 37  /  0(326) 614 84 23
Faks : 0(326) 613 81 84
E-mail : iskiskgm@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderungumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  iskenderungumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : 5 Temmuz Caddesi Sonu Liman Girişi Gümrük Hizmet Binası 31200   İskenderun /Hatay
Osmaniye Gümrük Müdürlüğü

Osmaniye Gümrük Müdürlüğü 20.01.2017 tarihli, 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 11.06.2018 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Habil KURA
Gümrük Müdürü V.
Telefon : 0(328) 802 00 45  /  0(328) 802 00 46
Faks : 0(328) 802 00 47
E-mail : osmaniyegm@ticaret.gov.tr
KEP : osmaniyegm@hs01.kep.tr 
Adres : Tüysüz Belediyesi Büyük Tüysüz Mah. Büyük Tüysüz Sok. No:217  Toprakkale / OSMANİYE
Yayladağı Gümrük Müdürlüğü

1938 yılında kurularak, 04.09.1953 tarihli ve 4/1407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hudut Kapısı ilan edilmiş ve hizmet binası 1958 yılında faaliyete geçmiş olan Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü, 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yayladağı Gümrük Müdürlüğü olarak hali hazırda hizmet vermektedir. Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Suriye Arap Cumhuriyetinin Kesep Gümrüğüne açılan Suriye’nin liman şehri Laskiye ve Lübnan’a en yakın Gümrük idaresidir.
 
Mehmet Sait TURAN
Gümrük Müdürü V.
Telefon : 0(326) 471 32 11
Faks : 0(326) 471 32 12
E-mail : yayladagigum@ticaret.gov.tr
KEP : yayladagigumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  yayladagigumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : Yayladağı Sınır Kapısı  Yayladağı / HATAY
Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü

Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü 25.06.2018 tarihli ve 30459 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11853 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup,  08.11.2018 tarihinde faaliyete geçmiştir. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya 60 km, Kumlu ilçesine 16 km mesafede yer almaktadır.  Kenan PALALI
Gümrük Müdürü
 
Telefon : 0(326) 464 12 12
Faks : 0(326) 464 12 13
E-mail : zeytindaligm@ticaret.gov.tr
KEP : zeytindaligm@hs01.kep.tr
Adres : Hatay Hamamı Mah. Şark Hamamı Sk.  Kumlu / HATAY
Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

1938 yılında Fransız Gümrüğünün İskenderun’dan çekilmesiyle, Hatay Cumhuriyeti Hükümetince o zamanlar köy olan Reyhanlı’nın Yenişehir mahallesinde Gümrük Merkez Memurluğu olarak kurulmuş daha sonra da Hatay’ın Türkiye topraklarına katılmasıyla Gümrük Merkez Memurluğu, Reyhanlı Gümrüğü İdare Memurluğuna dönüştürülmüştür.

1951 yılında Reyhanlı’da bulunan Gümrük ve Gümrük Muhafaza teşkilatları bugünkü yeri olan Cilvegözü’ne taşınmıştır. 3 Mart 1975 tarihinde Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğine yükseltilmiş, daha sonra artan iş hacmi karşısında 2 Ağustos 1984 günlü Bakanlık onayı ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü seviyesine çıkarılmıştır.

2012 yılı itibarı ile yeni bir yapılanma sonucu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ikiye bölünerek Arama, Tarama ve Aktif İstihbarat görevini yerine getiren ve adli kolluk işlemlerini yapan personel Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamış kalan memurlar ise Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Bakanlık Makamının 18.09.2018 tarih ve 37147067 sayılı Onayı ile Müdürlüğümüze bağlı Zeytin Dalı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği kurulmuştur.
Tahir DEMİR
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü
Telefon : 0(326) 432 30 86  /  0(326) 432 30 79
Faks : 0(326) 432 30 14  /  0(326) 432 30 75
E-mail : cilvegozukim@ticaret.gov.tr
KEP : cilvegozugumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
cilvegozugumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : Cilvegözü Sınır Kapısı  Reyhanlı / HATAY
ZEYTİN DALI GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT BÖLGE AMİRLİĞİ;
Telefon : 0(326) 464 10 61
Faks : 0(326) 464 10 60
E-mail : zeytindali.ba@ticaret.gov.tr
Adres : Hatay Hamamı Mah. Şark Hamamı Sk.  Kumlu / HATAY
Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

Devlet Bakanlığı Makamının 29/05/1995 gün ve 3477 sayılı onayı ile Genel Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Kaçakçılık ve İstihbarat Takibat ve Narkotik Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını belirleyen yönerge ile Müsteşarlık Makamının 27/06/1995 tarih 4267-1995/9 sayılı Genelgeleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 28/06/1995 gün ve 25759 sayılı emirleri her türlü kaçakçılık olayları ile ilgili istihbarat ve ihbarları değerlendirmek ve gerekli operasyonları düzenlemek üzere kurulmuştur. Bakanlık Makamının 27/04/2012 tarih ve 858 sayılı Onayı ile Müdürlüğümüze bağlı Yayladağı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği kurulmuştur. Ahmet SAKALLI
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü V.
Telefon : 0(326) 645 70 06  /  0(326) 613 59 95
Faks : 0(326) 645 70 09
E-mail : hataykim@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderungumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
iskenderungumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres :
Çay Mh.5  Temmuz Cd. sonu Limakport Limanı A kapı yanı İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Hizmet Binası  İskenderun/HATAY 
GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT BÖLGE AMİRLİĞİ;
Telefon : 0(326) 613 81 40 (ATS ve ALO 136)
Faks : 0(326) 613 93 69
Adres : Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. Sonu No: 45/1 İskenderun / HATAY
YAYLADAĞI GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT BÖLGE AMİRLİĞİ;
Telefon : 0(326) 471 32 90
E-mail : yayladagi.ba@ticaret.gov.tr
Adres : Yayladağı Sınır Kapısı  Yayladağı / HATAY
ANTAKYA KISIM AMİRLİĞİ
Telefon : 0(326) 285 54 54
Adres : İskenderun Yolu Üzeri 12. Km. Büyükdalyan Mah. 2. Kümeevler Sok. Dış Kapı No:39  Antakya / HATAY
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü
 
Müdürlüğümüz (Mülga) Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak  Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 09.10.2008 tarih ve 2008/8 sayılı Onay ile (Mülga) Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binasında 19.01.2009 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile de Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak ismi değiştirilmiş, 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararın 18/08/2014 tarih ve 29092 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanması ile Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü kapatılarak adı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
 
Bakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılamasına ilişkin 18/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı kararname eki Karar'ın 3. maddesine göre Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adının İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve İskenderun'a taşınmasının kararlaştırılması üzerine, 2015 yılında İskenderun'a taşınmıştır.

 
Yahya DUYGU
Tasfiye İşletme Müdürü
 
Telefon : 0(326) 285 60 44
Faks : 0(326) 285 60 45
E-mail : tasisantakya@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderuntasfiyeisletmemudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
iskenderuntasfiyeisletmemudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : İskenderun İlçesi Denizciler Mah. 109 Sok. Bina No:2 ​
(Kapatılan Denizciler Belediye Hizmet Binası)  İskenderun / HATAY
 


İskenderun Laboratuvar
Müdürlüğü 
İskenderun Laboratuvar Müdürlüğü 18.03.2019 tarihli ve 42618171 sayılı Makam Onayıyla kurulmuş olup 10.02.2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bilal ÜSTÜNEL
Laboratuvar Müdürü V.
 
Telefon :

0 (326) 614 50 57

Faks :

0 (326) 614 50 58

E-mail : İskenderun.lab@ticaret.gov.tr
Adres : İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü Merkez Kampüs, 31200, İskenderun/Hatay
Hatay Personel Müdürlüğü
Hatay Personel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Fahri ÇOLAK
Personel Müdürü 
Telefon : 0(326) 613 81 82
Faks : 0(326) 614 00 20
Adres : Sarıseki Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi no:5 Gümrük Hizmet Binası  İskenderun / HATAY 
Hatay Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü
Hatay Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Suat Selin ÖZÜNAL
Hukuk Hizmetleri
Müdür V. 
Telefon : 0(326) 613 81 82   /   0(326) 613 78 23
Faks : 0(326) 614 00 20
Adres : Sarıseki Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi no:5 Gümrük Hizmet Binası  İskenderun / HATAY 
Ürün Güvenliği Denetimleri
Antakya Servisi
Teşkilatımız 1934 yılında 2450 sayılı “İktisat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile “Standardizasyon İşleri Müdürlüğü” olarak kurulmuştur. Türkiye’de bu tarihten itibaren Standardizasyon faaliyetleri bu müdürlükçe yürütülmüştür.

Kurumumuz 1978 yılında Ticaret Bakanlığına bağlı Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1984 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 1994 yılında 4059 sayılı kanun ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu’nca 03/06/2011 tarihinde yayımlanan 637 sayılı Kanunu Hükmünde kararname ile Ekonomi Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca 02/07/2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Ticaret Bakanlığı olarak yeniden yapılanmıştır.

Son olarak Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Grup Başkanlığımız, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmış olup, faaliyetine devam etmektedir.
Muhammed Kasım GÖKÇEN
Şube Müdür V.
Telefon : 0(326) 216 06 07
Faks : 0(326) 216 06 88
E-mail : antakyagrup@ticaret.gov.tr
KEP : antakyaurundenetmenlerigrpbsk@gtb.hs01.kep.tr
Adres : Kışlasaray Mahallesi Vilayet Sokak Hükümet Konağı C Blok PTT Üstü    Antakya / HATAY
Ürün Güvenliği Denetimleri
​İskenderun Servisi


Teşkilatımız 1934 yılında 2450 sayılı “İktisat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile “Standardizasyon İşleri Müdürlüğü” olarak kurulmuştur. Türkiye’de bu tarihten itibaren Standardizasyon faaliyetleri bu müdürlükçe yürütülmüştür.

Kurumumuz 1978 yılında Ticaret Bakanlığına bağlı Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1984 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 1994 yılında 4059 sayılı kanun ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu’nca 03/06/2011 tarihinde yayımlanan 637 sayılı Kanunu Hükmünde kararname ile Ekonomi Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca 02/07/2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Ticaret Bakanlığı olarak yeniden yapılanmıştır.

Son olarak Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Grup Başkanlığımız, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmış olup, faaliyetine devam etmektedir.
Muhammed Kasım GÖKÇEN
Şube Müdür V.
 
Telefon : 0(326) 617 37 24 / 0(326) 613 81 82
Faks : 0(326) 617 37 24 / 0(326) 614 00 20
E-mail : iskenderungrup@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderunurundenetmenlerigrupbaskanligi@hs01.kep.tr
Adres : Sarıseki Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi no:7 Gümrük Hizmet Binası  İskenderun / HATAY