Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde 07.11.2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren “7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması” Hakkındaki Kanun değişikliğine ilişkin hizmet içi eğitim verilmiştir.

25 Kasım 2019

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde 07.11.2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren “7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması” Hakkındaki Kanun değişikliğine ilişkin hizmet içi eğitim verilmiştir.