2019 Yılı Liman Giriş Kartı Vize İşlemleri Hakkında

( 2019 Yılı Liman Giriş Kartları Vize İşlemleri İçin Son Müracaat Tarihi 31 Ocak 2019


BAŞVURU DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Dilekçe ( Araç/Şahıs için firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve firma kaşeli belge)
 2. Taahhütname ( Araç/Şahıs için firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve firma kaşeli belge)

NOT: Her başvuruda dilekçe ve taahhütname gerekmektedir.


Şahıslar İçin;

 
 1. Kart Talep Formu (Matbu) (Her şahıs için imzalı ve resimli)
 2. Savcılık Belgesi (Resmi kurumlara verilmek üzere son 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı içeren belge)
 3. Personelin Sigortalı Olduğuna Dair Belge (Son ay sigorta bildirimi)
 4. Nufus Cüzdan Fotokopisi ( Aslı başvuru esnasında ibraz edilecek)
 5. Şahıslar için "Güvenlik Tahkikat Belgesi" ( Son 1 ay içerisinde Deniz Polisi tarafından yapılan GBT sorgusu ve İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan KBB sorgusu içeren belge)

Araçlar İçin;
 
 1. Ruhsat Fotokopisi
 2. Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi örneği
 3. Araçlar için Güvenlik Tahkikat Belgesi (Son 1 ay içerisinde İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan KBB sorgusu içeren belge)
 4. Kiralık Araçlar için Kira Sözleşmesi
 
Firma Dosyası
 
 1. Şirketin Kuruluş Belgesi ( Ticaret Sicil Belgesi)
 2. Ticaret Sicil Kaydı ( Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış)
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Temsilname (Ticaret sicil gazetesinde yetkili olduğuna dair bilgi)
 5. İmza Sirküleri
NOT: Ekim 2018 itibariyle Liman giriş Kartı onaylanan kişilerin vize işlemi yapmasına gerek yoktur. Bu tarihten önceki başvuru yapan kişilerin ise 2019 Yılı vize işlemleri için 31 Ocak 2019 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri rica olunur.

BELGE ÖRNEKLERİ

Vize Başvuru Dilekçesi

word_begesi

Taahhütname

word_begesi

Kart Talep Formu

excel_belgesi

Şahıslar İçin Güvenlik Tahkikat Belgesi

word_begesi

Araçlar İçin Güvenlik Tahkikat Belgesi

 word_begesi