Özel Büro Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

* Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ya da meslek kuruluşları arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında  Bölge Müdürlüğüne verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliğine ilişkin işlemleri yürütmek.

* Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.

* Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek.

* Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.