Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

* Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak. 

* Otomasyon sistemleri ile elektronik iletişim sistemlerinin çalışması, güvenliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

* Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek.

* Bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemlerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimleri vermek.

* Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük idarelerinde çalışan personelin BİLGE ve GÜVAS kullanıcı kodu ile ilgili işlemlerini yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.