Liman Giriş Kartı Başvuru Rehberi


Bölge Müdürlüğümüz denetiminde faaliyet gösteren liman ve iskelelere giriş yapmek isteyen Acente/Şirket/Kurum personellerinin Bölge Müdürlüğümüze başvurarak Giriş kartı almaları gerekmektedir.

Giriş kartı başvuru dosyasında aşağıda liste halinde belirtilmiş belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması giriş  kartı alım sürecinizin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

BAŞVURU DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER
 

 1. Dilekçe ( Firma tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olacak, 1 den fazla çalışan tek dilekçede belirtilebilir.)
 2. Taahhütname ( Firma tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olacak)

NOT: Her başvuruda dilekçe ve taahhütname gerekmektedir.

       Şahıslar İçin;

 
 1. Kart Talep Formu (Matbu) (Her şahıs için 1 adet imzalı ve resimli olacak)
 2. Savcılık Belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış, Resmi kuruma verilmek üzere arşiv kaydı da içerecek. )
 3. Personelin Sigorta Ettirildiğine Dair Belge (Son ay sigorta bildirimi)
 4. Nufus Cüzdan Fotokopisi ( Aslı başvuru esnasında ibraz edilecek)
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet) + USB Bellek içinde taranmış vesikalık *jpg formatında fotoğraf (1 Adet onaydan sonra kart basımı esnasında getirilecek.)
 6. Şahıslar için "Güvenlik Tahkikat Belgesi" ( Deniz Polisi  GBT kaydı yoktur aranmıyor ifadesi bulunması ile İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden sorgulamaları yaptırılacak.)


        Araçlar İçin;
 
 1. Ruhsat Fotokopisi
 2. Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi örneği
 3. Araçlar için Güvenlik Tahkikat Belgesi (İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden sorgulaması yaptırılacak.)
 4. Kiralık Araçlar için Kira Sözleşmesi
 

Firma Dosyası (NOT: Yıl içerisinde daha önceki başvurularda verilmiş ise gerekmemektedir. Ancak şirket kuruluşu vb. değişikliliklere ilişkin belge getirilecektir.)
 
 1. Şirketin Kuruluş Belgesi ( Ticaret Sicil Belgesi)
 2. Ticaret Sicil Kaydı ( Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış)
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Temsilname (Ticaret sicil gazetesinde yetkili olduğuna dair bilgi)
 5. İmza SirküleriBELGE ÖRNEKLERİ

İlk Defa Kart Talebi İçin Başvuru Dilekçesi

word_begesi

Kartın Yenilenmesi İçin Başvuru Dilekçesi

word_begesi

Taahhütname

word_begesi

Kart Talep Formu

excel_belgesi

Şahıslar İçin Güvenlik Tahkikat Belgesi

word_begesi

Araçlar İçin Güvenlik Tahkikat Belgesi

 word_begesi