İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Hizmetinde Kullanılan Devriye ve Operasyon Botları ile Personel Yaşam Mahallinin Oluşturulması

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Hizmetinde Kullanılan Devriye ve Operasyon Botları ile Personel Yaşam Mahallinin Oluşturulması
 
İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hizmetinde kullanılan devriye ve operasyon botları ile personeline yaşam mahalli oluşturulması amacıyla; Bölge Müdürlüğümüz denetimindeki Liman ve İskele Müdürleri ve Deniz Ticaret Odasının katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.

Toplantı sonunda Deniz Ticaret Odası, Liman ve İskele yetkilileri ve Bölge Müdürlüğümüzün katılımı ile komisyon oluşturulmasına ve maliyetin tüm iskelelerce karşılanmasına karar verilmiş; Liman ve İskele Müdürlerinden komisyonun verimli çalışabilmesi için azami gayret göstermeleri istenmiştir.