E-İhale dönemi başlıyor

E-İhale Dönemi Başlıyor.

25/04/2014 tarihli 28982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) kapsamında, İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 10/06/2015 tarihi itibariyle 5 (beş) adet araç ile e-ihale yoluyla araç satışı uygulamasına başlanılmış olup, 11/06/2015 tarihi saat 12:00 itibariyle tekliflere açılacaktır.

"E-İlahe" uygulamasına Bakanlığımız Web Sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan "E-İŞLEMLER" bölümünden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecektir. 

https://uygulama.ticaret.gov.tr/EIhale