Sınav Duyurusu

Bölge Müdürlüğümüzde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'' hakkında tebliğ kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu
 
SINAV ADI: Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

SINAV USULÜ: Uygulamalı ve Sözlü olarak yapılacaktır.

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adayların uygulama ve sözlü sınavı 13/03/2018 tarihinde saat 10.00 ‘da başlayacaktır.

SINAV YERİ: Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
Sarıseki Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Cad. No:7 İskenderun/HATAY
 
SINAV İLANI: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bölge Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: Sınavlarda başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
İTİRAZLARIN İNCELENMESİ: İtirazlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek 5  gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
 
İlanen Duyurulur.

Bilgi için: Hatay Personel Müdürlüğü