Bölge Müdürlüğümüzde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları

Bölge Müdürlüğümüzde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları
 
Bölge Müdürlüğümüzde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 13.03.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.
 
NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI SONUÇ ALAN
1 11*******38 Reşit KAVUKÇU BAŞARILI Temizlik Hizmetleri
2 40*******06 Ahmet KILINÇOĞLU BAŞARILI Temizlik Hizmetleri
3 28*******90 Ömer KÖŞTEN BAŞARILI Temizlik Hizmetleri
4 37*******04 Seher UZUNKAYA BAŞARILI Temizlik Hizmetleri
       
NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI SONUÇ ALAN
1 32*******24 Mustafa KARACA BAŞARILI Koruma ve Güvenlik Hiz.
2 13*******44 Mehmet KAN BAŞARILI Koruma ve Güvenlik Hiz.
3 42*******20 Yılmaz COŞKUN BAŞARILI Koruma ve Güvenlik Hiz.
4 19*******30 Ali MARAŞLIOĞLU BAŞARILI Koruma ve Güvenlik Hiz.
      
 
Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 5  gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtirazlar üzerine verilen kararlar kesindir.
 
İlanen Duyurulur.
Bilgi için: Hatay Personel Müdürlüğü