696 Sayılı KHK Kapsamındaki Sürekli İşçi Alımı İlanı

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar'' hakkında tebliğ kapsamında yapılan başvuruların Bölge Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup yapılacak sınava katılacak/katılmayacak aday listesi aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvurusu Kabul/Reddedilen Aday Listesi Tıklayınız.
 
Sınava katılacaklara ilişkin listeye yapılacak itirazların ilan yayın tarihinden itibaren 3 İş Günü içerisinde Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdindeki Tespit Komisyonu’na dilekçe ile intikal ettirmeleri gerekmektedir.
 
Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar tebliğ gereği dikkate alınmayacaktır.