2018 Yılı Liman Giriş Kartı Vize İşlemleri

2018 yılı vize işlemleri için; 01.10.2017 tarihinden sonra Liman Giriş Kartı alan şahısların vize işlemi yapmasına gerek olmamakla birlikte, öncesinde Liman Giriş Kartı alan şahısların ise vize işlemleri için aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz Kart Büroya müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Resmi görevli kişilere verilecek daimi giriş kartı için;
 • Kart Talep Formu, 
 • Çalıştığı kurumdan gelen resmi kart talep yazısı,
 
b) Sivil görevli kişilere verilecek daimi giriş kartı için;
 • Dilekçe,
 • Kart Talep Formu,                                                                                                                  
 • Taahhütname,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içerisinde ön cepheden çekilmiş olacaktır)
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi, (aslı gösterilmek kaydı ile)
 • GBT Bilgi İşlem Formu (GBT kaydı varsa ilgili evraklar getirilecek)
 • Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık Bilgi Bankası İşlem Formu,
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son ay içerisinde alınmış)-(Adli Sicil Kaydı var ise ilgili belgelerin ibraz edilmesi)
 • Şirket, vakıf, dernek, kooperatif, gemi ve turizm acentesi, gümrük müşavirlik firmasını temsile yetkili olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yönetim kurulu kararları ile bu tüzel kişiliklerin kuruluş belgesi ve imza sirküleri,
 • Kart talep eden personelin başvuru tarihi itibari ile SGK’lı olduğunu gösterir belge,    
 
c) Araç Giriş Kartı İçin:
 • Müracaat formu,
 • Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık Bilgi Bankası İşlem Formu,
 • Araç ruhsatı,
 • Araca ait sigorta belgeleri,
 • Araca ait kira sözleşmesi, (araç kiralık ise) 
d) Firma Dosyası
 
 1. Şirketin Kuruluş Belgesi ( Ticaret Sicil Belgesi)
 2. Ticaret Sicil Kaydı ( Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış)
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Temsilname (Ticaret sicil gazetesinde yetkili olduğuna dair bilgi)
 5. İmza Sirküleri

Not: Başvuru ile ilgili belge örneklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.


Yeni Liman Giriş Kartı Başvurusu Rehberi için tıklayınız..