Yayladağı Gümrük Müdürlüğü

Kuruluş ve Bina Durumu

Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Hatay ilimizin en güneyindeki Yayladağı ilçesinde il merkezi Antakya’ya 46 km, Yayladağı ilçe merkezine ise 5 km mesafededir.
 1938 yılında kurulmuş, 04.09.1953 tarihli ve 4/1407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hudut Kapısı ilan edilmiş ve hizmet binası 1958 yılında faaliyete geçmiş olan Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü, 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yayladağı Gümrük Müdürlüğü olarak hali hazırda hizmet vermektedir.  Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Suriye Arap Cumhuriyetinin Kesep Gümrüğüne açılan Suriye’nin liman şehri Laskiye ve Lübnan’a en yakın Gümrük idaresidir.
 Gümrük sahasının toplam alanı 11.125,76 m2 dir. Gümrük sahası ve hizmet binaları Müsteşarlığımızca tahsis edilen ödenekle ikişer adet giriş-çıkış peronu ve arama hangarı yapılarak 2007 yılı içerisinde modernize edilmiştir.
 Ancak, sınırlı bir sayının üzerinde ağır vasıta geçişine imkan sağlanabilmesi için gümrük sahasının genişletilmesi ve muayene peronlarının
buna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 Gümrük Kapımız Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmış olup, bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılması gereken ilave işlere ilişkin yerinde yapılan incelemeler sonucu hazırlanan proje çalışmalarının sonuçlanarak Bakanlığımızca onaylanmasını müteakip gerek duyulan ek işler tamamlanarak işletici kuruluşa devredilmesi planlanmaktadır.
 Ayrıca, Gümrük sahasının girişinde 2 adet 10 dairelik kullanılmayacak durumda personel lojmanı bulunmakta olup, atıl durumdaki söz konusu lojmanların bakım ve onarım maliyetinin yüksek olması ve Gümrük Sahasının genişletilmesi halinde Gümrük Sahasına dahil edilmesi gerekebileceğinden Yayladağı İlçe merkezine daha yakın bir mesafede veya Antakya şehir merkezinde yeni lojman yapılması konusu yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

 

Faaliyet Durumu

 Gümrüğümüz her türlü ithalat, ihracat, transit işlemlerini yapmaya yetkili Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 24 saat daimi surette görev yapılmakta olan A sınıfı bir hudut kapı gümrüğüdür.
 Ancak, 23.03.2006 tarih ve 26118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 23 Mart 2006 tarihli 2006/11 sayılı Genelgesi ile kara sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve gecikmeleri önlemek amacıyla sınır kapılarından ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemleri kaldırılarak, sadece transit işlemlerinin yapılması talimatlandırılmıştır.
 Bununla birlikte, gümrük sahası, gümrük hizmet binaları ve bağlantı yollarının yetersizliği ile Gümrük Kapımızın açıldığı Suriye Arap Cumhuriyeti Kesep Gümrüğünün ve bağlantı yolarının yetersizliği nedeniyle halihazırda sadece özel araç ve Ulaştırma Bakanlığından izin almış olan A2 yetki belgeli ticari taksiler ile B1 ve B2 yetki belgeli yolcu otobüslerinin giriş-çıkış işlemlerine hizmet verilmektedir.
 Gümrüğümüzde 15.12.2006 tarihinde otomasyon sistemi kurularak taşıt giriş-çıkış işlemleri bu tarihten itibaren bilgisayarlı ortamda taşıt takip sistemine kaydedilmek suretiyle yapılmaya başlanmıştır.
 Ayrıca, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca Gümrüğümüz ve diğer adli kolluk mercilerince ortaya çıkarılan kaçakçılık olayları ile ilgili davaların takibi ve bu davalara ilişkin el konulan eşyaların tasfiye işlemleri ve sair idari işlemler yürütülmektedir.
Gümrüğümüzden dini bayramlarda İdari Mektup izniyle 2 bin ila 10 bin civarında yolcunun giriş-çıkışı yapılmaktadır.


 

İletişim:


 

Tel: 0326 471 32 11

Fax:0326 471 32 12
E-Mail :yayladagigum@gtb.gov.tr

Adres: Yayladağı Sınır Kapısı Yayladağı/HATAY