İskenderun Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı

KURULUŞ VE TARİHÇE

Teşkilatımız 1934 yılında 2450 sayılı “İktisat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile “Standardizasyon İşleri Müdürlüğü” olarak kurulmuştur. Türkiye’de bu tarihten itibaren Standardizasyon faaliyetleri bu müdürlükçe yürütülmüştür.

Kurumumuz 1978 yılında Ticaret Bakanlığına bağlı Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1984 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 1994 yılında 4059 sayılı kanun ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu’nca 03/06/2011 tarihinde yayımlanan 637 sayılı Kanunu Hükmünde kararname ile Ekonomi Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca 02/07/2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Ticaret Bakanlığı olarak yeniden yapılanmıştır.

Son olarak Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Grup Başkanlığımız, 
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmış olup, faaliyetine devam etmektedir.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

 
Telefon : 0(326) 617 37 24
Faks : 0(326) 617 37 24
E-mail : iskenderungrup@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderunurundenetmenlerigrupbaskanligi@gtb.hs01.kep.tr
Adres : İsmet İnönü Mahallesi 749/1 Sokak Uğur Apartmanı No:2 Kat:1 D:6   İskenderun / HATAY