İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü

KURULUŞ VE TARİHÇE

Müdürlüğümüz (Mülga) Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak  Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 09.10.2008 tarih ve 2008/8 sayılı Onay ile (Mülga) Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binasında 19.01.2009 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile de Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak ismi değiştirilmiş, 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararın 18/08/2014 tarih ve 29092 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanması ile Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü kapatılarak adı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 
Bakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılamasına ilişkin 18/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı kararname eki Karar'ın 3. maddesine göre Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adının İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve İskenderun'a taşınmasının kararlaştırılması üzerine, 2015 yılında İskenderun'a taşınmıştır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Telefon : 0(326) 285 60 44
Faks : 0(326) 285 60 45
E-mail : tasisantakya@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderuntasfiyeisletmemudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
iskenderuntasfiyeisletmemudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : İskenderun İlçesi Denizciler Mah. 109 Sok. Bina No:2 ​
(Kapatılan Denizciler Belediye Hizmet Binası)  İskenderun / HATAY