İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü

KURULUŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
 
Müdürlüğümüz (Mülga) Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak Devlet Başkanlığı Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 09.10.2008 tarih ve 2008/8 sayılı Onay ile (Mülga) Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binasında 19.01.2009 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararname ile de Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak ismi değiştirilmiş, 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararın 18/08/2014 tarih ve 29092 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanması ile Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü kapatılarak adı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
 
İşletme Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları 03/06/2012 tarihli 640 sayılı K.H.K. ile Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevlerinin belirlenmesi neticesinde düzenlenerek yürürlüğe konulan Bakanlığımızın Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 25.Maddesinde belirlenmiştir.
 
FAALİYET ALANI   :
 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü faaliyet alanında ; Hatay ilinde; Antakya, Cilvegözü, Yayladağı, İskenderun, İsdemir, Gümrük Müdürlükleri ile Osmaniye ili ve ilçeleri  bulunmaktadır.
 

 
 
HİZMET BİNASI    :
 

Bakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılamasına ilişkin 18/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı kararname eki Karar'ın 3. maddesine göre  Doğuakdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısında bulunan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adının İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve İskenderun'a taşınması kararlaştırılmıştır.


İletişim :Tel: (326) 285 60 44
Faks: (326) 285 60 45
e-posta: C8@gtb.gov.tr

 

İskenderun İlçesi Denizciler Mah. 109 Sok. Bina No:2
    ​
(Kapatılan Denizciler Belediye Hizmet Binası)
                                                      İskenderun/HATAY