İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

KURULUŞ ve TARİHÇE

Devlet Bakanlığı Makamının 29/05/1995 gün ve 3477 sayılı onayı ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kaçakçılık ve İstihbarat Takibat ve Narkotik Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını belirleyen yönerge ile Müsteşarlık Makamının 27/06/1995 tarih 4267-1995/9 sayılı Genelgeleri ve Genel Müdürlüğümüzün 28/06/1995 gün ve 25759 sayılı emirleri her türlü kaçakçılık olayları ile ilgili istihbarat ve ihbarları değerlendirmek ve gerekli operasyonları düzenlemek üzere kurulmuştur.

Bağlı bulunduğumuz İskenderun Gümrük ve  Muhafaza Başmüdürlüğünün 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılması ile İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü adı altında Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına (Cilvegözü Sınır Kapısı hariç) faaliyetine devam etmektedir.

SORUMLULUK BÖLGEMİZ:
 
2011/2474 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatında yapılan düzenleme ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller Hatay ve Osmaniye İli olarak belirlendiğinden; Müdürlüğümüz görev alanı da aynı illeri kapsamaktadır.

BÖLGENİN COĞRAFİ VE TİCARİ YAPISI:
 
Bölgemiz Avrupa kıtası, Asya kıtası ve Afrika Kıtasını birbirine bağlayan yol güzergâhındadır. Ayrıca Akdenizin doğusunda deniz ticaretinin merkezinde bulunmaktadır.
 
Deniz ticareti her geçen gün hızla artan İskenderun Limak Limanı, İsdemir Limanı, Denbirport, Yazıcı, Ekinci, Delta ve Toros gibi irili ufaklı sanayi ürünlerinin ithalat/ihracatının yapıldığı iskeleleri kapsamaktadır. Söz konusu iskelelere aylık ortalama 200-300 gemi giriş çıkış yapmaktadır.
 
Demir, kömür, kalsit, gübre konteyner ve akaryakıt gibi ürünlerin cevherleri, yarı mamülleri, dökme ve hurdaların üretim ayrıştırma ve paketleme işlemleri bölgemizde kurulu bulunan tesislerde üretilmekte ve bahse konu eşyaların ithalat ve ihracatı liman ve iskelelerimizden yapılmaktadır. Müdürlüğümüz görev alanında bulunan Antakya Organize Sanayi Bölgesi, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, İsdemir Ağır Sanayi Tesisi ve özelleştirilen İskenderun (Limak) Limanında gümrükleme işlemlerinin yapılmaktadır.


 
İletişim Bilgilerimiz

 
MÜDÜRLÜK
ADRES Denizciler Mahallesi 109 Sokak No:2 Denizciler eski Belde Belediyesi hizmet binası 3.kat İskenderun/HATAY
TELEFON (Müdürlük) (0326) 645 70 06
TELEFON (Santral ) (0326) 613 59 65
FAX (Müdürlük) (0326) 645 70 09
 
 
BÖLGE AMİRLİĞİ
ADRES İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği / 5 Temmuz Cad. sonu No: 45/1 İskenderun/ HATAY
TELEFON(ATS ve ALO 136) (0326) 613 81 40
FAX (0326) 613 93 69

E-Posta  : iskenderunkim@gtb.gov.tr