İskenderun Gümrük Müdürlüğü

KURULUŞ VE TARİHÇE
 
İskenderun Gümrük Merkez İdaresi olarak kurulan Müdürlüğümüz Hatay'ın Fransızların elinde bir Suriye sancağı olarak kalmasından sonra 30.06.1939 tarihinde anavatana ilhakı ile İskenderun Gümrük İdaresi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 01.07.1998 tarihli, 23389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne erişmiştir.


 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : 0(326) 614 00 37  /  0(326) 614 84 23
Faks : 0(326) 613 81 84
E-mail : iskiskgm@ticaret.gov.tr
KEP : iskenderungumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  iskenderungumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : 5 Temmuz Caddesi Sonu Liman Girişi Gümrük Hizmet Binası 31200   İskenderun /Hatay