Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

TARİHÇE

Türkiye’nin Suriye’ye açılan Cilvegözü Hudut Kapısı Hatay İl merkezine 47 km. Reyhanlı İlçe Merkezine 8 km. mesafede Türkiye-Suriye Sınırının 179 ile 184 nolu hudut taşları arasındaki sıfır noktasında kurulmuş, 3 km. tampon bölgesi bulunan 1. sınıf gümrük kapısıdır.
1938 yılında Fransız Gümrüğünün İskenderun’dan çekilmesiyle, Hatay Cumhuriyeti Hükümetince o zamanlar köy olan Reyhanlı’nın Yenişehir mahallesinde Gümrük Merkez Memurluğu olarak kurulmuş daha sonra da Hatay’ın Türkiye topraklarına katılmasıyla Gümrük Merkez Memurluğu, Reyhanlı Gümrüğü İdare Memurluğuna dönüştürülmüştür.

1951 yılında Reyhanlı’da bulunan Gümrük ve Gümrük Muhafaza teşkilatları bugünkü yeri olan Cilvegözü’ne taşınmıştır.
3 Mart 1975 tarihinde Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğine yükseltilen teşkilat daha sonra artan iş hacmi karşısında 2 Ağustos 1984 günlü Bakanlık onayı ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü seviyesine çıkarılmıştır.

Aynı yıl gümrük sahasının küçük ve işlemlerde yetersiz kalması neticesinde Cilvegözü Köyü istimlak edilerek büyültülmüş ve bu günkü görev sahasına kavuşmuştur.

Birçok kez revizyondan geçen Gümrük Sahası en son TOBB ile yapılan protokolle yap işlet devret sistemiyle 2007 yılında en modern haline kavuşmuştur.
Bilindiği üzere 2012 yılı itibarı ile yeni bir yapılanma sonucu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ikiye bölünerek Arama, Tarama ve Aktif İstihbarat görevini yerine getiren ve adli kolluk işlemlerini yapan personel Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamış kalan memurlar ise Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

 
KURULUŞ VE GÖREVLERİMİZ

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Teşkilatımız 3944 Sayılı kanunla kurulmuş ve   03.06.2011 Tarih ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlanmış, silahlı kolluk kuvvetidir. Asli görevimiz kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma ve tahkiki olmakla birlikte
 

 1. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadale Kanunu
 2. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
 3. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hk. Kanun
 4. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
 5. 1380Sayılı Su Ürünleri Kanunu
 6. 815 Sayılı Kabotaj Kanunu
 7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 8. 5015 Sayılı Petrol piyasası Kanunu
 9. 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler
 10. Dış Hatlara Sefer  Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hk. Yönetmelik
 11. Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması Görev ve Hizmetlerin  Yürütülmesi Hk. Yönetmelik

Çerçevesinde Yüce Türk Devletinin hizmetinde görev ifa etmektedir.

SORUMLULUK SAHAMIZDA GÖREV AKIŞI :
 
Teşkilatımız kanunlarla verilmiş yetkileri kullanırken Uluslar arası sosyal ve ekonomik dengeyi bozan, insan sağlığına zararlı uyuşturucu madde, silah, muhimmat ve Gümrük Kaçakçılığının Men ve Takipçisi olarak görevin en iyi şekilde yürütülmesi için üstün gayret içerisinde tüm benliği ile  ortaya çıkardığı kaçakçılık olayları ile bunu kanıtlamıştır.
Kaçakçılık olayları genellikle ihbar, istihbarat ve şüphe üzerine risk analizlerine müteakip yapılan araştırmalar neticesi meydana çıkarılmaktadır. Alınan ihbar, edinilen istihbarat veya şüphe üzerine bölgemizden yurtdışına ya da yurtdışından yurt içine giriş-çıkış yapan araçlar, gerektiğinde arama kanalına alınarak X-Ray cihazında Gümrük görevlileri  veya duruma göre diğer kolluk görevlileri ile birlikte teknik aletler ( Radyoaktif Ölçüm Cihazı, Videoskop Cihazı, Fibereskop Cihazı, Yoğunluk Ölçüm Cihazı vb.)  ,  Narkotik Dedektör Köpek ve Patlayıcı-Muhimmat Dedektör Köpek kullanılarak arama ve kontrolleri yapılmakta, meydana çıkarılan kaçakçılık olayları adli makamlara intikal ettirilmektedir.
Müdürlüğümüz Cilvegözü Gümrük sahası içerisinde 1 adet Yarı Sabit X-Ray Cihazı, Cilvegözü Sınır Kapısı Ara Bölgede 1 adet Mobil X-Ray Aracı ve 1 adet ZBV-Backscatter Mobil Tarama Aracı ile Kaçakçılıkla mücadele ve güvenlik konusunda önleme ve izleme çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim Bilgilerimiz


Telefon :
1) 0(326) 4323086           Faks :1) 0(326) 4323014
                       2) 0(326) 4323079                             2) 0(326) 4323075
                    
Adres:  Cilvegözü Sınır Kapısı
                          Reyhanlı/HATAY