Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ
 
Cilvegözü Sınır kapısı 04.09.1953 tarihli 4/1407 sayılı bakanlar kurulu kararıyla açılmış ve gümrük Başmemurluğu olarak  faaliyetine başlamış ve artan iş hacmineparalel olarak 1975 yılından itibaren 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğ’ne yükseltilmiş ve bilgisayar sistemine 20.05.2002 tarihinde geçilmiştir.
Cilvegözü sınır kapısı ülkemizin Ortadoğu’ya açılan sınır kapılarından biri olup, Başbakanlığımızın 2006/11 sayılı Genelgeleriyle sınır kapı gümrük idarelerinin ithalat ihracat işlemlerine kapatılma kararı uyarınca Gümrüğümüzde 01.05.2006 tarihi itibariyle ithalat ve ihracat işlemlerine son verilmiştir.
Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 24.07.2012 tarih ve 2012/67 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile Cilvegözü Kara Hudut Kapısı’ndan giriş ve çıkış gümrük hizmetleri sınırlandırılmış, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden ülkemize ticari giriş gümrük hizmetleri ile, Türk Vatandaşlarının ticari ve yolcu çıkış gümrük hizmetleri durdurulmuştur.
Bakanlık Makamının 03.08.2012 tarihli 2012/75 sayılı onayı çerçevesinde, ihtiyaç malzemelerinin gerek kamu kurumları gerekse özel şahıslar tarafından da bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi uygun bulunmuştur.
20.09.2012 tarihli 2012/97 sayılı Bakanlık Onayı ile Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, nihai varış noktası Suriye olan ürünlerin, çıkış gümrük hizmetlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.
02.10.2012 tarihli onay ile de özel şahısların bedelsiz ihracat yapabilmesi durdurulmuştur.
 

HİZMET BİNASI ARAÇ VE DEMİRBAŞ DURUMU

Kullanmakta olduğumuz hizmet binası, Bakanlığımız ile TOBB arasında yapılan anlaşma gereğince eski binaların yerine Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden yapılandırılmışve 18.08.2006 tarihinde 106 dönümlük arazi üzerine inşaasına başlanılmış, 15.09.2007 tarihinde tamamlanarak teslim edilmiştir.
A Blok ticari ve sosyal tesis
B Blok İdari Bina
C Blok Emniyet Birimleri
D Blok Çıkış Arama Hangarı
E Blok Giriş Arama Hangarı
 
Giriş Bölümü: 3 adet tır, 2adet yolcu, 1 adet otobüs peronu olmak üzere toplam 6 giriş peronu ve tartım için kantardan oluşmaktadır.
Çıkış Bölümü: 3 adet tır, 2 adet yolcu, 1 adet otobüs peronu olmak üzere toplam 6 çıkış peronu ve tarım için kantardan oluşmaktadır.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelinin Suriye’den gelen araçların kayıt işlemlerinin yapıldığı (tampon bölgeye açılan bölgede) peronların yanı sıra, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yakalanan araçlar ile geçici olarak gümrük idaresine bırakılan araçların muhafazası için depolama alanı, Gümrüksüz Eşya Satışı Mağazası, Yolcu Beraberi Ve Kaçak Eşya Ambarı giriş kısmında araçlar için X-Ray cihazı ve yolcu peronunda da yolcular için X-Ray cihazı kurularak faaliyete geçmiştir.

 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ


Telefon : 0326 432 30 53 – 0326 432 31 20

Fax: 0326 432 30 68

E-Mail   :iskclvgm@gtb.gov.tr

Adres: Cilvegözü Sınır Kapısı Reyhanlı/HATAY