Antakya Gümrük Müdürlüğü

KURULUŞ VE TARİHÇE

26/11/1957 tarihinde itibaren faaliyetine başlayan Antakya Gümrüğü 15/05/1981 tarihli, 68 sayılı Genelge ile İdare Memurluğundan Başmemurluğa, 08/04/1987 tarihinde 2’nci sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne, 29/11/1992 tarihli, 21420 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği’nin 1 No’lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ile 1’nci sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : 0(326) 285 60 03  /  0(326) 285 60 04
Faks : 0(326) 285 60 05
E-mail : iskantgum@ticaret.gov.tr
KEP : antakyagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr  /  antakyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Adres : Karaali Beldesi - İskenderun yolu Üzeri 12.km  Antakya / HATAY