Antakya Gümrük Müdürlüğü

TARİHÇESİ VE KONUMU

26/11/1957 tarihinde itibaren “bitki ve bitkisel ürün ihraç gümrüğü” olarak faaliyetine başlayan Antakya Gümrüğü 15/05/1981 tarihli, 68 sayılı Genelge ile İdare Memurluğundan Başmemurluğa yükseltilmiş, 16/09/1981 tarihli, 160 sayılı Genelge ile de “zirai ürün ithal gümrüğü” olarak kabul edilmiştir. 31/03/1982 tarihli, 75 sayılı Genelge ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatına da yetkili kılınan gümrüğümüz 08/04/1987 tarihinde 2’nci sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne, 29/11/1992 tarihli, 21420 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği’nin 1 No’lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ile 1’nci sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir.

 

HİZMET BİNASI

Kuruluşundan itibaren mülkiyeti kendisine ait olmayan binalarda hizmet veren Antakya Gümrük Müdürlüğü Antakya Maşuklu köyü 2 no’lu parsel üzerinde, Hatay Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan binada kiracı olarak hizmet vermekte iken, 2005 yılı Aralık ayından itibaren Hatay ili Merkez ilçesine (Antakya) bağlı, Antakya-İskenderun yolu üzerinde 12’inci km.’de bulunan Büyükdalyan Köyü sınırları içerisinde, mülkiyeti Hazineye ait S.S. Antakya Uluslararası Nakliyeciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifince 30 yıllığına kiralanan 39.005 m2, 50 parsel sayılı arsa üzerinde anılan kooperatif tarafından yaptırılan binada hizmet vermektedir.
İletişim:

Telefon : 0326 285 60 03-04

Fax: 0326 258 60 05

E- Mail:iskantgum@gtb.gov.tr

Adres: Karaali Beldesi-İskenderun yolu Üzeri 12.km Antakya/HATAY